• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCthai Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Refractionist
 Advance Progressive Addition Lenses Webboard : Refractionist
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: Case Study : High CMA with Aniso     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 22 December 2006 เวลา 18:01 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

Case study  “Compound Myopic Astigmatism BE with Axial Anisometropia”

              คนไข้เพศหญิง  ปัจจุบัน  22 ธ.ค. 2549 อายุ  17-18 ปี  อาชีพ นักเรียน  มีประวัติการตรวจวัดสายตา  ระยะเวลานาน  12  ปี

ตรวจวัดสายตาครั้งแรก 7 ม.ค. 2537     คุณอาผู้หญิงอายุ 19 ปี พาผู้ป่วยมา ขณะที่อายุ  5 ปี                                                          และไม่เคยใส่แว่นตามาก่อน

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

R  sph. -4.00 cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/24 ( E-games)  PD 54 mm.

L  sph. -8.00   cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24

With pin hole ไม่ดีขึ้นทั้ง 2 ตา

Keratometry

              R  H  7.18  (47.00)  V  7.58  (44.50)

              L  H  7.18  (47.00)  V  7.58  (44.50)

Axial length ไม่ได้วัด จากค่าความโค้งของ Cornea คาดว่าเป็น Axial Anisometropia

Rx นัดพ่อหรือแม่มาคุยวันหลัง เพราะผู้ปกครองควรมารับทราบปัญหาของบุตร อาของเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา

3 ก.พ. 2537

ปรึกษาจักษุแพทย์เรื่องสาเหตุที่ VA ไม่ดี dilate pupil ดู retina

ตรวจพบว่ามี early posterior  staphyloma  LE  จึงสรุปว่า V.A. ไม่ดี จาก

1. High myopic astigmatism BE

2.มี Early posterior  staphyloma  LE

Try และ Prescribe Distance   R  sph. -3.00  cyl. 0.00

                                      L  sph. -3.00  cyl. 0.00                   PD  54  mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สอง 30 ก.ค. 2537 อายุ  5 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/24      

              L  sph. –10.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24   PD 54 mm.

Prescribe  R  sph. –4.00       cyl. -1.50       axis 180                 

              L  sph. –4.00       cyl. –1.50       axis 180        PD 54 mm.

              นัด 3-4 เดือน เพื่อปรับเลนส์ใหม่

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สาม 15 พ.ค. 2538 มีอายุ  6 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24                

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24     PD 54 mm.

Prescribe 

Distance   R  sph. –4.00      cyl. –3.00       axis 180                           

              L  sph. –7.00       cyl. –0.00       axis -        PD 54 mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สี่ 10 ต.ค. 2538 มีอายุ  6 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/18-1             

              L  sph. –12.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/18-1     PD 55 mm.

Prescribe 

Distance   R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180 โค้งหน้า +0.75 V.A. 6/18-1  

              L  sph. –8.00       cyl. –2.00       axis 180 โค้งหน้า +0.75 V.A. 6/24 PD 55 mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่ห้า 23 พ.ย.2539 มีอายุ  7 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –5.00      cyl. -4.25       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/12+2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.25       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –9.00       cyl. –2.00       axis 180        V.A. 6/18

ตรวจวัดสายตาครั้งที่หก 16 มิ.ย. 2540 มีอายุ  8 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe  เหมือน วันที่ 23 พ.ย.2539

ตรวจวัดสายตาครั้งที่เจ็ด 13 ต.ค. 2542 มีอายุ  11 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 59 mm.

              L  sph. –11.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/9         PD 59 mm.

              L  sph. –10.00     cyl. –3.00       axis 180        V.A. 6/18

 

ตรวจวัดสายตาครั้งที่แปด 19 ต.ค. 2544 มีอายุ  13 ปี  จักษุตรวจตาโดยขยายม่านตาพบว่ามี posterior  staphyloma  LE 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –12.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/12

ตรวจวัดสายตาครั้งที่เก้า 15 ก.ย. 2547 มีอายุ  16 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9+1      PD 60 mm.

              L  sph. –12.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –12.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สิบ 4 มิ.ย. 2549 มีอายุ  18 ปี  ต้องการทำคอนแทคเลนส์สำหรับเล่นกีฬาเป็นครั้งคราว

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -5.00       axis 180        V.A. 6/6-3      PD 60 mm.

              L  sph. –14.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9+1

ทดลองใส่ Disposable soft contact lenes

R  sph. –5.25  cyl. -1.75       axis 180        เพิ่ม sph. -0.25  V.A. 6/9-1    

L  sph. –10.00          cyl. –0.00       axis  -           เพิ่ม sph. -1.00  V.A. 6/9-1

Centration และ movement ดีทั้ง 2 ข้าง

Prescribe Disposable soft contact lenes

R  sph. –5.50  cyl. -1.75       axis 180                 

L  sph. –11.00          cyl. –0.00       axis  -    

ถ้าต้องการให้การมองเห็นชัดกว่านี้แนะนำใส่แว่นตาเพิ่มจาก contact lenes

Prescribe

R  sph. –0.50  cyl. –1.75       axis 180    V.A. 6/6-2          

L  sph. –0.50 cyl. –1.75       axis 180    V.A. 6/6-3

Case นี้น่าสนใจที่เขาไม่เปลี่ยนไปวัดสายตาหรือทำแว่นตาที่ร้านอื่น ทำให้มีประวัติการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาที่ชัดเจนว่า ตาซ้ายที่สั้นมากกว่าตาขวามาตั้งแต่อายุ 5 ปี มีปริมาณ Power เพิ่มเป็นสัดส่วนที่มากกว่าตาขวาจนกระทั่งอายุ 18 ปี ถ้าไม่ได้ใส่แว่นตาประจำ ตาซ้ายก็จะมี Amblyopia

 

อายุ 5 ปี    R  sph. -4.00       cyl. -4.00       axis 180  V.A. 6/24 ( E-games) PD 54 mm.

              L  sph. -8.00       cyl. –4.00       axis 180  V.A. 6/24

              With pin hole ไม่ดีขึ้นทั้ง 2 ตา

อายุ 18 ปี R  sph. –6.50      cyl. -5.00       axis 180        V.A. 6/6-3      PD 60 mm.

              L  sph. –14.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9+1

 __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
MD2000
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 23 December 2006
ตอบ: 13
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 December 2006 เวลา 22:52 | IP อ้างถึงข้อความของ MD2000

  ยอดเยี่ยมในรายละเอียดครับ

__________________
พัฒนาคุณภาพชีวิต คือภารกิจของเรา
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู MD2000's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย MD2000 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

หากท่านต้องการร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อสนทนานี้ ท่านจำเป็นจะต้องทำการ login
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ กรุณาทำการ สมัครสมาชิกฯ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1602 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com