• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCthai Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Refractionist
 Advance Progressive Addition Lenses Webboard : Refractionist
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: Case Study : High CMA with Aniso     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 22 December 2006 เวลา 18:01 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

Case study  “Compound Myopic Astigmatism BE with Axial Anisometropia”

              คนไข้เพศหญิง  ปัจจุบัน  22 ธ.ค. 2549 อายุ  17-18 ปี  อาชีพ นักเรียน  มีประวัติการตรวจวัดสายตา  ระยะเวลานาน  12  ปี

ตรวจวัดสายตาครั้งแรก 7 ม.ค. 2537     คุณอาผู้หญิงอายุ 19 ปี พาผู้ป่วยมา ขณะที่อายุ  5 ปี                                                          และไม่เคยใส่แว่นตามาก่อน

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

R  sph. -4.00 cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/24 ( E-games)  PD 54 mm.

L  sph. -8.00   cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24

With pin hole ไม่ดีขึ้นทั้ง 2 ตา

Keratometry

              R  H  7.18  (47.00)  V  7.58  (44.50)

              L  H  7.18  (47.00)  V  7.58  (44.50)

Axial length ไม่ได้วัด จากค่าความโค้งของ Cornea คาดว่าเป็น Axial Anisometropia

Rx นัดพ่อหรือแม่มาคุยวันหลัง เพราะผู้ปกครองควรมารับทราบปัญหาของบุตร อาของเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา

3 ก.พ. 2537

ปรึกษาจักษุแพทย์เรื่องสาเหตุที่ VA ไม่ดี dilate pupil ดู retina

ตรวจพบว่ามี early posterior  staphyloma  LE  จึงสรุปว่า V.A. ไม่ดี จาก

1. High myopic astigmatism BE

2.มี Early posterior  staphyloma  LE

Try และ Prescribe Distance   R  sph. -3.00  cyl. 0.00

                                      L  sph. -3.00  cyl. 0.00                   PD  54  mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สอง 30 ก.ค. 2537 อายุ  5 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/24      

              L  sph. –10.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24   PD 54 mm.

Prescribe  R  sph. –4.00       cyl. -1.50       axis 180                 

              L  sph. –4.00       cyl. –1.50       axis 180        PD 54 mm.

              นัด 3-4 เดือน เพื่อปรับเลนส์ใหม่

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สาม 15 พ.ค. 2538 มีอายุ  6 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24                

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/24     PD 54 mm.

Prescribe 

Distance   R  sph. –4.00      cyl. –3.00       axis 180                           

              L  sph. –7.00       cyl. –0.00       axis -        PD 54 mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สี่ 10 ต.ค. 2538 มีอายุ  6 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/18-1             

              L  sph. –12.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/18-1     PD 55 mm.

Prescribe 

Distance   R  sph. –4.00      cyl. –4.00       axis 180 โค้งหน้า +0.75 V.A. 6/18-1  

              L  sph. –8.00       cyl. –2.00       axis 180 โค้งหน้า +0.75 V.A. 6/24 PD 55 mm.

ตรวจวัดสายตาครั้งที่ห้า 23 พ.ย.2539 มีอายุ  7 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

              R  sph. –5.00      cyl. -4.25       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/12+2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.25       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –9.00       cyl. –2.00       axis 180        V.A. 6/18

ตรวจวัดสายตาครั้งที่หก 16 มิ.ย. 2540 มีอายุ  8 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9-2      PD 55 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe  เหมือน วันที่ 23 พ.ย.2539

ตรวจวัดสายตาครั้งที่เจ็ด 13 ต.ค. 2542 มีอายุ  11 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 59 mm.

              L  sph. –11.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.00      cyl. -4.00       axis 180        V.A. 6/9         PD 59 mm.

              L  sph. –10.00     cyl. –3.00       axis 180        V.A. 6/18

 

ตรวจวัดสายตาครั้งที่แปด 19 ต.ค. 2544 มีอายุ  13 ปี  จักษุตรวจตาโดยขยายม่านตาพบว่ามี posterior  staphyloma  LE 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –5.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –12.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –5.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –11.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/12

ตรวจวัดสายตาครั้งที่เก้า 15 ก.ย. 2547 มีอายุ  16 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9+1      PD 60 mm.

              L  sph. –12.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

Prescribe 

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -4.50       axis 180        V.A. 6/9         PD 60 mm.

              L  sph. –12.50     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9-2

ตรวจวัดสายตาครั้งที่สิบ 4 มิ.ย. 2549 มีอายุ  18 ปี  ต้องการทำคอนแทคเลนส์สำหรับเล่นกีฬาเป็นครั้งคราว

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

Distance   R  sph. –6.50      cyl. -5.00       axis 180        V.A. 6/6-3      PD 60 mm.

              L  sph. –14.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9+1

ทดลองใส่ Disposable soft contact lenes

R  sph. –5.25  cyl. -1.75       axis 180        เพิ่ม sph. -0.25  V.A. 6/9-1    

L  sph. –10.00          cyl. –0.00       axis  -           เพิ่ม sph. -1.00  V.A. 6/9-1

Centration และ movement ดีทั้ง 2 ข้าง

Prescribe Disposable soft contact lenes

R  sph. –5.50  cyl. -1.75       axis 180                 

L  sph. –11.00          cyl. –0.00       axis  -    

ถ้าต้องการให้การมองเห็นชัดกว่านี้แนะนำใส่แว่นตาเพิ่มจาก contact lenes

Prescribe

R  sph. –0.50  cyl. –1.75       axis 180    V.A. 6/6-2          

L  sph. –0.50 cyl. –1.75       axis 180    V.A. 6/6-3

Case นี้น่าสนใจที่เขาไม่เปลี่ยนไปวัดสายตาหรือทำแว่นตาที่ร้านอื่น ทำให้มีประวัติการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาที่ชัดเจนว่า ตาซ้ายที่สั้นมากกว่าตาขวามาตั้งแต่อายุ 5 ปี มีปริมาณ Power เพิ่มเป็นสัดส่วนที่มากกว่าตาขวาจนกระทั่งอายุ 18 ปี ถ้าไม่ได้ใส่แว่นตาประจำ ตาซ้ายก็จะมี Amblyopia

 

อายุ 5 ปี    R  sph. -4.00       cyl. -4.00       axis 180  V.A. 6/24 ( E-games) PD 54 mm.

              L  sph. -8.00       cyl. –4.00       axis 180  V.A. 6/24

              With pin hole ไม่ดีขึ้นทั้ง 2 ตา

อายุ 18 ปี R  sph. –6.50      cyl. -5.00       axis 180        V.A. 6/6-3      PD 60 mm.

              L  sph. –14.00     cyl. –4.00       axis 180        V.A. 6/9+1

 __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
MD2000
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 23 December 2006
ตอบ: 13
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 December 2006 เวลา 22:52 | IP อ้างถึงข้อความของ MD2000

  ยอดเยี่ยมในรายละเอียดครับ

__________________
พัฒนาคุณภาพชีวิต คือภารกิจของเรา
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู MD2000's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย MD2000 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
20170509yuanyua
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 09 May 2017
ที่อยู่: Australia
ตอบ: 3
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2017 เวลา 09:41 | IP อ้างถึงข้อความของ 20170509yuanyua

coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
vans store
nike air max 95
abercrombie outlet
michael kors
pandora charms sale
mlb jerseys
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
adidas nmd r1
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
longchamp outlet store
adidas yeezy boost
ralph lauren outlet online
hollister kids
ralph lauren
fitflop shoes
red bottom heels
yeezy boost
ralph lauren outlet online
christian louboutin outlet
nike uk
air jordan shoes
air jordans
tods shoes
polo ralph lauren outlet
yeezy boost 350
louboutin shoes
tory burch outlet online
mont blanc pen
true religion outlet store
birkin handbags
ralph lauren outlet online
chaussure louboutin pas cher
cheap nike shoes
adidas store
moncler pas cher
coach factory outlet
louboutin pas cher
nike outlet online
coach outlet store online
coach factory outlet online
james shoes
michael kors outlet store
thunder jerseys
mlb jerseys
cheap jordan shoes
oakley sunglasses outlet
mulberry bags
toms
kate spade purses
bulls jerseys
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
nike flyknit
toms shoes
birkenstock
michael kors outlet store
nike outlet store
kobe bryant shoes
michael kors outlet store
michael kors handbags
red bottom
michael kors outlet
air max shoes
adidas superstars
nike blazer low pas cher
louis vuitton bags
cheap ray ban sunglasses
nike free run flyknit
nike roshe shoes
yeezy boost
fitflops clearance
lakers jerseys
coach outlet store online clearance
coach outlet online
swarovski uk
49ers jerseys
burberry outlet online
coach outlet online
nfl jerseys cheap
michael kors
ralph lauren
adidas nmd runner
kate spade outlet online
michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
sac longchamp
kate spade outlet online
nike store
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
coach outlet online
fitflop
adidas sneakers
air max 90
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
ralph lauren sale
pandora
kate spade bags
louboutin outlet
gucci bags
michael kors outlet canada
coach outlet online
nike free 4.0 flyknit
burberry sale
cardinals jerseys
nfl jerseys
hermes outlet
true religion outlet online
ray bans
michael kors
nike cortez classic
cheap air jordans
mlb jerseys
coach outlet online
ralph lauren outlet
red sox jerseys
ed hardy clothing
beats headphones
yankees jerseys
discount oakley sunglasses
burberry outlet
fred perry polo shirts
coach factory outlet online
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
phillies jerseys
oakley sunglasses outlet
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
jordan uk
coach factory outlet online
adidas nmd runner
yeezy shoes
coach outlet store
coach factory outlet online
adidas yeezy boost
michael kors outlet store
texans jerseys
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ed hardy outlet
fitflops
adidas sneakers
toms outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
fred perry polo shirts
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
pandora jewelry
moncler coats
timberland boots outle
birkenstocks
fitflops sale clearance
christian louboutin shoes
tommy hilfiger windbreaker
nike air max 95
coach outlet online
yeezy boost 350
christian louboutin shoes
rangers jerseys
hollister clothing store
polo ralph lauren outlet
air max 90
vans outlet
toms
ray ban sunglasses cheap
cheap oakley sunglasses
tigers jerseys
louis vuitton factory outlet
air max 90
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
louboutin shoes
pandora charms sale
rockets jerseys
polo ralph lauren
jordan shoes
coach outlet online
tommy hilfiger outlet
louis vuitton outlet online
michael kors
mbt
louis vuitton purses
hermes bags
michael kors handbags clearance
ed hardy uk
polo ralph lauren
jordan shoes
coach factory outlet online
rolex replica watches for sale
adidas yeezy boost 350
parada bags
true religion outlet store
fitflop
mulberry
fake rolex watches
michael kors outlet store
birkenstock outlet
coach factory outlet online
discount oakley sunglasses
christian louboutin pas cher
adidas superstars
polo ralph lauren outlet online
pandora outlet
chi flat iron
true religion jeans outlet
adidas nmd runner
michael kors uk
christian louboutin uk
pandora jewelry outlet
discount oakley sunglasses
jerseys cheap
birkenstocks
pandora jewelry store
nike outlet store
versace
louis vuitton factory outlet
longchamp bags
mulberry outlet uk
heat jerseys
pandora charms
ralph lauren sale
polo ralph lauren
adidas nmd r1
coach outlet online
tory burch sale
birkenstock outlet
cheap nike sneakers
cheap oakley sunglasses
curry shoes
cubs jerseys
coach outlet online
cowboys jerseys
coach outlet store online
coach outlet online
gucci outlet online
oakley sunglasses cheap
longchamp soldes
jordans
adidas outlet online
ray ban glasses
jimmy choo shoes
yeezy boost
adidas outlet store
yeezy boost 350
ghd hair
ray ban sunglasses discount
true religion
giants jerseys
longchamp sale
michael kors outlet clearance
adidas superstar shoes
christian louboutin shoes
mlb jerseys
adidas
discount nike shoes
birkenstock outlet
polo ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet online
rolex watches
adidas uk
cheap jordan shoes
true religion jeans outlet
ralph lauren sale clearance uk
nike outlet store
gucci handbags outlet
polo ralph lauren outlet
cheap jerseys
nike outlet store online
hermes bag
michael kors outlet online
kate spade handbags
longchamp handbags
christian louboutin
michael kors
nike tn pas cher
ralph lauren sale
prada outlet online
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
eltics jerseys
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
discount oakley sunglasses
cheap rolex watches
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
nike sneakers
christian louboutin outlet
michael kors outlet canada
louboutin outlet
cheap jordan shoes
fitflop shoes
cheap jordan shoes
tods outlet
adidas
levis outlet
pandora charms outlet
yeezy boost 350 v2
dansko outlet
fitflops clearance
adidas trainers
nike air force
adidas yeezy boost
christian louboutin
gucci outlet online
marc jacobs outlet
montblanc
true religion jeans outlet
nike outlet
nike sneakers
adidas outlet online
michael kors bags
gucci handbags outlet
pandora charms sale clearance
ralph lauren
ray ban sale
moncler uk
adidas nmd r1
adidas trainers
louboutin outlet
sac louis vuitton pas cher
oakley sunglasses outlet
bercrombie
pandora charms
fit flops
fitflops sale
louboutin outlet
dodgers jerseys
pandora charms sale clearance
warriors jerseys
coach factory outlet online
michael kors
michael kors outlet
lebron shoes
yeezy boost 350
coach factory outlet
marc jacobs
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
coach purses
tory burch outlet online
cheap air max
cheap jordans for sale
broncos jerseys
christian louboutin sale
yeezy boost
coach outlet store
adidas superstar trainers
coach outlet online
toms outlet
kate spade uk
jordan femmes pas cher
hermes outlet online
coach outlet online
hollister clothing
coach outlet online
mont blanc pen
burberry outlet store
kate spade outlet store
coach outlet store
cheap oakley sunglasses
true religion sale
coach outlet online
coach factory outlet
coach factory outlet
ralph lauren sale
kate spade outlet
moncler jackets
mont blanc pens
adidas ultra boost
ray ban sunglasses discount
rolex replica watches for sale
fit flops
ralph lauren sale clearance uk
coach outlet online
nike roshe one
burberry outlet
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
adidas outlet store
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
coach factory outlet online
polo ralph lauren
nfl jerseys wholesale
longchamp handbags
dansko
ray ban glasses
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
mulberry handbags
michael kors bags
kate spade bags
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
cheap rolex replica watches
air max
coach outlet store online
moncler uk
gucci borse
coach factory outlet online
yeezy shoes
hermes bags
fitflops sale
mulberry uk
polo ralph lauren outlet online
sac longchamp
michael kors outlet clearance
coach factory outlet store
louboutin shoes
montblanc pens
michael kors outlet store
longchamp handbags
yeezy 350 boost
michael kors purses
coach outlet store online
air max
red bottom
coach outlet online
sac louis vuitton
purs jerseys
adidas nmd runner
cheap oakley sunglasses
fit flops
celine outlet online
longchamp bags
pandora charms outlet
longchamp bags
michael kors handbags outlet
oakley sunglasses on sale
gucci bags
pandora charms outlet
ray ban sunglasses sale
louis vuitton outlet online
beats wireless headphones
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
polo ralph lauren
toms
nmd adidas
true religion jeans outlet
yeezy shoes
kd 8 shoes
air max
fendi bags
adidas sneakers
coach outlet online
birkenstock uk
pandora charms sale clearance
birkenstock shoes
ray bans
michael kors outlet store
michael kors outlet store
pandora jewelry outlet
swarovski crystals
nike outlet
oakley sunglasses outlet
mbt
rolex watches
cavaliers jerseys
ed hardy store
celine handbags
patriots jerseys
coach factory outlet
white sox jerseys
coach factory outlet online
packers jerseys
kd shoes
air jordans
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
ralph lauren outlet
kate spade outlet online
rolex replica watches
true religion uk
nike air max
mulberry uk
louis vuitton outlet store
longchamp bag
valentino outlet
red bottom shoes for women
coach outlet online
christian louboutin
ralph lauren
jordan retro
beats by dre
coach handbags outlet
michael kors outlet online
nike air huarache
kate spade
coach factory outlet
air max outlet
coach factory outlet
fred perry shirts
true religion jeans
nike free run
ray ban sunglasses discount
ghd straighteners sale
eahawks jerseys
pandora charms
pandora bracelet
chaussures louboutin
gucci
dolce and gabbana outlet online
coach outlet
fitflops
adidas nmd r1
michael kors
kate spade outlet online
adidas running shoes
wireless beats headphones
true religion jeans outlet
michael kors uk
louis vuitton
gucci
coach outlet store
michael kors outlet online
michael kors bags
michael kors
polo ralph lauren outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
longchamps
ralph lauren outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet online
swarovski sale
longchamp bag
fitflops sale
michael kors outlet online
coach factory outlet online
harden shoes
toms outlet store
chaussures louboutin
coach outlet online
swqse

__________________
20170509 yuanyuan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู 20170509yuanyua's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย 20170509yuanyua ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Susan77
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 12 August 2017
ตอบ: 4
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 12 August 2017 เวลา 13:07 | IP อ้างถึงข้อความของ Susan77

Google
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Susan77's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Susan77 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Susan77
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 12 August 2017
ตอบ: 4
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 12 August 2017 เวลา 13:13 | IP อ้างถึงข้อความของ Susan77

Tutuhelper will kinja.com/      mount now. On iOS tools Tutuapp vip will official source      certainly install as tutu assistant in English Tutu Helper Download for PC, Laptop, Windows 8,10, Mac, iPhone      After installment lauch the app as well as Tutu Helper App      trust the enterprises on the choice Adhere to the steps listed below to intall Tutu Helper VIP App      Tutuapp Vip on Android without Root.
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Susan77's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Susan77 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Susan77
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 12 August 2017
ตอบ: 4
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 06 September 2017 เวลา 16:11 | IP อ้างถึงข้อความของ Susan77

Google
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Susan77's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Susan77 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Susan77
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 12 August 2017
ตอบ: 4
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 06 September 2017 เวลา 16:15 | IP อ้างถึงข้อความของ Susan77

your residence when you obtain all4webs.com      your own residence infrared sauna. There Get More      are plenty of house saunas for Top 10 Best Outdoor Grill Covers in 2017      sale in the market and we have Best Outdoor Grills Reviews      actually carefully chosen various home Outdoor Grills Reviews      infrared saunas that would supply
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Susan77's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Susan77 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
20170509yuanyua
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 09 May 2017
ที่อยู่: Australia
ตอบ: 3
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 September 2017 เวลา 18:36 | IP อ้างถึงข้อความของ 20170509yuanyua

michael kors outlet clearance
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
uggs canada
canada goose canada
coach outlet 70% off
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
true religion jeans
ray ban sunglasses uk
oakley sunglasses
nike air max 90
uggs australia
ugg australia
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet
new balance outlet
adidas originals
ugg boots
michael kors outlet
oakley canada
nfl jerseys
mont blanc pens
coach outlet
ralph lauren uk
canada goose sale
uggs on sale
north face jackets
ray ban sunglasses
kate spade outlet
fitflops outlet
ugg boots
ugg boots
sac longchamp
michael kors outlet
ugg australia
ugg boots
coach outlet
carrera sunglasses
adidas yeezy
under armour outlet
coach factory outlet
prada handbags
true religion jeans
polo ralph lauren
ugg slippers
ugg boots
ugg outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet online
kate spade outlet store
ugg outlet
michael kors handbags
fitflops sale
burberry outlet
michael kors handbags
true religion jeans
burberry outlet
burberry scarf
ugg outlet
michael kors handbags
uggs outlet
louis vuitton handbags
ferragamo outlet
ugg outlet online
coach outlet
uggs outlet
ralph lauren polo
true religion jeans
christian louboutin shoes
adidas outlet
ugg boots
adidas shoes
oakley sunglasses
rolex watches
tory burch outlet 70% off
ugg boots
michael kors handbags
red bottom shoes
north face outlet
oakley sunglasses
kate spade outlet
north face outlet
cheap snapbacks
d&g sunglasses
ralph lauren outlet
fitflops sandals
coach bags
cheap jordan shoes
uggs slippers
christian louboutin outlet
fitflops shoes
ugg boots
ugg boots
red bottom heels
cartier glasses
kate spade outlet
north face jackets
doudoune moncler
canada goose canada
20179.30chenjinyan


__________________
20170509 yuanyuan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู 20170509yuanyua's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย 20170509yuanyua ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

หากท่านต้องการร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อสนทนานี้ ท่านจำเป็นจะต้องทำการ login
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ กรุณาทำการ สมัครสมาชิกฯ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1172 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com