• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCthai Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Refractionist
 Advance Progressive Addition Lenses Webboard : Refractionist
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: อาการของคนไข้สายตายาว     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 01:45 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

สายตายาว (Hyperopia)

โดย ดร.ณรงค์  ลีดาสวัสดิ์, O.D.,F.P.A.O..

              

อาการ Subjective Symptoms ของคนไข้สายตายาว

1.       Asthenopia หมายถึงอาการปวดศีรษะหรือปวดกระบอกตา หรือไม่สบายตาอันเนื่องมาจากปัญหาสายตา ในคนที่เป็นสายตายาวมักจะมีอาการหลังจากการใช้สายตาระยะใกล้ เช่น อ่านหนังสือ เย็บผ้า ฯลฯ ซึ่งอาจจะแยกได้ เช่น

1.1    ปวดศีรษะบริเวณกระบอกตา(เนื่องจาก ciliary muscles จะมีการเกร็งตัวมาก)หรือบริเวณท้ายทอย(อันเนื่องมาจากการล้าของสมองส่วน occipital lobe ที่มองไม่ชัด)

1.2    น้ำตาไหล(tearing) อันเป็นผลสะท้อนมาจากการ accommodation เนื่องมาจากการหันตาเข้าของลูกตา

1.3    Photophobia(การแพ้แสง) เพราะกลุ่มคนไข้สายตายาวมักจะมีลูกตาสั้นกว่าปกติ ฉะนั้นแสงที่ผ่านเข้ามาถูกเรติน่าจึงมากกว่าปกติ

1.4    Nausea ได้แก่อาการคลื่นเหียน เป็นผลจากการที่ดูระยะใกล้ไม่ชัด และดวงตาต้องพยายาม accommodation

1.5    General fatigue คือ อาการเหนื่อยล้า เกิดขึ้นเพราะลูกตา จะมีการ accommodation อย่างต่อเนื่อง

1.6    Smarting or other types of conjunctival irritation คือ อาการแสบตาหรือเคืองตา อันเนื่องจากขณะที่เกิด accommodation กล้ามเนื้อ ciliary muscles จะมีการบีบตัวมาก ทำให้เกิด circulatory congestion ของเลือด คือ เวลาที่ ciliary muscles บีบตัว จะทำให้มีเลือดมาเลี้ยงมากกว่าปกติ ซึ่งทำให้เกิดอาการเลือดคั่ง ซึ่งมีผลทำให้เลือดมีการไหลออกไปยังเส้นเลือดใต้เยื่อบุตาด้วย

2.       Vision หมายถึง อาการมองเห็นไม่ชัดในผู้ที่เป็นสายตายาว

2.1    ถ้าสายตายาวไม่มากและคนไข้สามารถ accommodation ได้ จะมองวัตถุที่อยู่ไกลชัด และอาจจะมองระยะใกล้ได้ชัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการ accommodation ยังมีเพียงพอหรือไม่ ถ้าพอก็อาจจะมองชัด เช่น ในเด็กเล็ก ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ความสามารถในการ accommodation น้อย ก็จะไม่สามารถเห็นในระยะใกล้ได้

2.2    ถ้าสายตายาวมากๆ จะมองวัตถุที่อยู่ไกลและใกล้ไม่ชัด เพราะไม่สามารถ accommodation ได้เพียงพอ

2.3    ภาพมัวในระยะใกล้ เพราะว่า เมื่อแสงผ่านเข้ามาในลูกตา จะมีการโฟกัสบริเวณด้านหลังของจอประสาทตา ฉะนั้นเมื่อต้องการมองระยะใกล้ ตาจึงต้อง accommodation มากกว่าปกติ ฉะนั้นถ้าหากว่าความสามารถในการ accommodation ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เห็นภาพในระยะใกล้มัว

2.4    ในขณะที่มองระยะใกล้แล้วเงยหน้ามองระยะไกลจะเห็นภาพมัว ก่อนที่จะชัดเป็นครั้งคราว เนื่องจากขณะที่คนไข้มองในระยะใกล้ๆดวงตาจะมีการ accommodation มากกว่าปกติ ฉะนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมองระยะไกล ทำให้กล้ามเนื้อ ciliary muscles คลายตัวไม่ทัน ฉะนั้นคนไข้จึงเห็นภาพมัวก่อน แล้วจึงชัด

2.5    เมื่อมองระยะไกล พอเปลี่ยนเป็นมองใกล้ จะมัวก่อนแล้วจึงชัด คือจะใช้เวลานานกว่าปกติกว่าจะเห็นชัด เพราะว่าในขณะที่มองไกล ดวงตาก็จะต้องมี accommodation จึงจะเห็นชัด ฉะนั้นเมื่อมองระยะใกล้ ซึ่งต้องใช้ค่า accommodation เพิ่มขึ้นอีก จึงไม่สามารถเพิ่มกำลังได้ทันทีทันใด ทำให้เห็นภาพมัวก่อน แล้วจึงค่อยชัด

 

โรคตาที่อาจจะเกิดในผู้ที่มีสายตายาว

            ในผู้ที่เป็นสายตายาวที่มีกำลังสายตามากๆ จะมีโอกาสเป็นโรคตาต่างๆ เช่น

1.       ต้อหิน (glaucoma)  เนื่องจากผู้ที่มีสายตายาว จะมีช่องเอเควียส(aqueous chamber) ตื้นกว่าปกติอันเนื่องมาจากลูกตามีขนาดความยาวน้อยกว่าปกติ ฉะนั้นขณะที่เกิด accommodation ซึ่งบริเวณด้านหน้าของเลนส์ตาจะนูนออกมา ซึ่งมีผลทำให้ช่อง aqueous chamber แคบกว่าปกติ ฉะนั้นการไหลเวียนของน้ำเอเควียสจึงไหลได้น้อยกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันทำให้ม่านตาถูกดันไปด้านหน้า ทำให้ filtration angle แคบกว่าปกติ ทำให้การไหลเวียนของน้ำเอเควียสไหลออกได้น้อย อันเป็นสาเหตุทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุให้เกิดต้อหินชนิดมุมปิดหรือมุมแคบ

2.       ตาเข (strabismus) จะเกิดในผู้ที่มีสายตายาวมากๆ เนื่องจากดวงตาจะมีการ accommodation ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพชัด และขณะที่เกิด accommodation ดวงตาเราก็จะหันเข้าด้วย(convergence) ฉะนั้นเมื่อต้อง accommodation ตลอดเวลา ดวงตาจึงมีการหันเข้าหากันตลอดเวลาด้วย ซึ่งอาการนี้เราเรียกว่า Accommodative Esotropia คือภาวะที่ตาเหล่เข้าอันเนื่องมาจากการ accommodation และการเป็นตาเขแบบนี้ อาจจะนำไปสู่การเกิดสายตาขี้เกียจได้(amblyopia)

นอกจากนั้นยังอาจพบว่าบางรายอาจจะมีอาการเยื่อบุตาแดง อันเนื่องมาจากเมื่อมีการ accommodation ตลอดเวลา ก็จะทำให้กล้ามเนื้อซิเลียรี่ทำงานตลอดเวลา มีผลให้เลือดมาเลี้ยงที่กล้ามเนื้อซิเลียรี่มาก(circular congestion) และมีเลือดส่วนหนึ่งได้ไปยังบริเวณเยื่อบุตา ทำให้เยื่อบุตามีอาการแดงได้.

 

เทคนิคการให้เลนส์นูนในการแก้ไขสายตายาว

               การที่จะให้เลนส์นูนเพื่อแก้ไขสายตายาวให้กับคนไข้ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1.       ให้สายตายาวโดยพิจารณาจากอายุ(modification of the correction by age)

2.       ให้สายตายาวโดยพิจารณาจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา(modification of the correction by muscle anomalies)

3.       ให้สายตายาวโดยพิจารณาจากลักษณะอาชีพและความเคยชิน(modification of the correction by habits and vocation)

4.       ให้สายตายาวโดยพิจารณาจากภาวะสายตายาวซ่อนเร้น(modification of the correction by latent hyperopia)

 

APC ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ณรงค์ ลีดาสวัสดิ์ ที่ได้กรุณาอนุญาต ให้นำงานเขียนทางวิชาการของท่าน มาเผยแพร่ใน www.apcthai.com เพื่อเตรียมพื้นฐานความรู้ให้ผู้ที่จะเข้าอบรมเรื่อง  " การป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ในการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตาโพรเกรสซีฟ ให้กับ Young Presbyopes ที่มีอาการ Latent Hyperopia "   โดย ดร.ณรงค์ ลีดาสวัสดิ์ , O.D. , F.P.A.O. ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2548  เวลา 14:00 - 17:00 น. ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชา Optometry , มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ โทร. 02-3108906

 

สนใจอยากเรียนรู้เรื่อง สายตายาว เพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ ipseo@hotmail.com หรือ โทร.01-5384200

นักทัศนมาตรศาสตร์ของ APC จะเขียนบทความทางวิชาการเรื่องสายตายาว อย่างละเอียด ต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่กระดาน www.apcthai.com

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Somchai
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 30 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 5
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 30 November 2005 เวลา 11:47 | IP อ้างถึงข้อความของ Somchai

    

ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของท่าน ดร.ณรงค์ ครับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Somchai's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Somchai ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Dotton
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 13 December 2005
ตอบ: 17
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 13 December 2005 เวลา 09:56 | IP อ้างถึงข้อความของ Dotton

เราก็ชอบเรียนกับดร.ณรงค์ สอนเข้าใจง่ายดี

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Dotton's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Dotton ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
kaamo
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 26 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 131
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 13 December 2005 เวลา 13:44 | IP อ้างถึงข้อความของ kaamo

ดร.ณรงค์ สอนดีเข้าใจง่าย คร้าบ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู kaamo's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย kaamo ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 13 December 2005 เวลา 18:29 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

กำลังทาบทามให้ท่าน ดร.ณรงค์ เขียนตำราการตรวจวัดสายตาแบบ Subjective ด้วย Phoroptor อยู่ครับ ความหนาประมาณ 100 หน้า  A4__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Streak
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 December 2005
ตอบ: 5
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 15 December 2005 เวลา 14:06 | IP อ้างถึงข้อความของ Streak

จองเล่มนึงค่ะ ส่งเมลชื่ออยู่ไปให้ท่านประธานแล้วนะคะ ต้องชำระเงินเลยหรือเปล่า

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Streak's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Streak ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Charm
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 December 2005
ตอบ: 20
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 16 December 2005 เวลา 11:38 | IP อ้างถึงข้อความของ Charm

หลบหน่อยพระเอกมา เอาด้วยเล่มนึงขอรับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Charm's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Charm ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Koson
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 December 2005
ตอบ: 15
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 22 December 2005 เวลา 13:08 | IP อ้างถึงข้อความของ Koson

อยากให้ APC จัดอบรมเรื่องสายตายาว ครับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Koson's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Koson ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 December 2005 เวลา 09:56 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

การอบรมเรื่องสายตายาว เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมทางวิชาการ APC 2006 ในเดือน พฤษภาคม 2548 ครับ__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
toppp
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 03 January 2006
ตอบ: 15
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 January 2006 เวลา 02:10 | IP อ้างถึงข้อความของ toppp

 อบรมกี่วัน ค่าลงทะเบียนคนละเท่าไหร่ ผมไปแน่ จะยอมอดวิสสะกี้ ลดงบเคล้านารี เลิกเป็นเพลย์บอยแย๊วก๊าบ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู toppp's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย toppp ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Cylin
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 23 December 2005
ตอบ: 11
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 January 2006 เวลา 17:44 | IP อ้างถึงข้อความของ Cylin

ขอเป็นกำลังใจให้ toppp ในการเลิกเป็นเพลย์บอยนะคะ     

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Cylin's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Cylin ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Dotton
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 13 December 2005
ตอบ: 17
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 25 November 2006 เวลา 14:11 | IP อ้างถึงข้อความของ Dotton

อยากให้ลงบทความทางวิชาการของท่านดร.ณรงค์ เพิ่มเติมครับ 

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Dotton's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Dotton ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Somchai
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 30 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 5
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 28 November 2006 เวลา 21:55 | IP อ้างถึงข้อความของ Somchai

หนับหนุนความเห็นของ Dotton ฮับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Somchai's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Somchai ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 12 December 2006 เวลา 19:54 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

ท่าน ดร.ณรงค์ กำลังเขียนอยู่ครับ__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Monday
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 04 September 2017
ตอบ: 1
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 September 2017 เวลา 08:24 | IP อ้างถึงข้อความของ Monday

helinlin 2017.9.4
jordan shoes
longchamp uk
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike shoes
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
ray ban sunglasses
ugg sale
coach factory outlet
pandora jewelry
adidas outlet
canada goose outlet
nike outlet store
michael kors outlet
burberry handbags
kate spade outlet store
ugg boots
coach factory outlet
ralph lauren outlet
cheap uggs
ugg boots canada
coach outlet store
ray ban sunglasses
mlb jerseys wholesale
polo ralph lauren
louboutin shoes
michael kors handbags
moncler outlet
uggs outlet
canada goose outlet
ugg australia
pandora outlet
ugg boots outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
cheap ray bans
uggs canada
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
coach factory outlet
ugg outlet
supreme uk
pandora jewelry
ray ban sunglasses
christian louboutin
michael kors outlet
nike cortez
coach outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
harden vol 1
cheap nfl jerseys wholesale
pandora outlet
beats by dre
coach factory outlet
adidas yeezy boost
ralph lauren uk
jordan retro 11
ugg outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
kate spade handbag
pandora outlet
canada goose
ugg boots
pandora uk
toms shoes outlet
jordans
coach outlet
toms shoes
louis vuitton outlet store
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys
louis vuitton outlet
michael kors outlet
longchamp bags
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
burberry outlet
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose sale
nike store
cheap jordans
pandora charms sale
ray ban sunglasses discount
nike outlet
moncler
kate spade outlet
supreme
michael kors outlet
longchamp handbags
canada goose uk
ralph lauren uk
coach outlet
adidas outlet
cheap uggs
ugg boots on sale
canada goose outlet
ugg slippers
hermes bags
adidas yeezy
tory burch outlet
ralph lauren outlet
canada goose jackets
birkenstock shoes
coach outlet
louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
longchamp uk
christian louboutin outlet
uggs
michael kors factory outlet
adidas nmd
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
birkenstock sandals
pandora charms
coach factory outlet
james harden shoes
yeezy boost
coach factory outlet
discount ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
cat boots
coach factory outlet
oakley sunglasses
ralph lauren sale clearance
nike huarache
christian louboutin
canada goose outlet
mulberry uk
kate spade
hermes handbags
nmd shoes
michael kors outlet store
michael kors handbags
ralph lauren uk
toms shoes outlet
michael kors outlet clearance
superdry
ugg outlet store
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet store
hermes handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
ugg outlet store
valentino shoes
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
coach outlet
mbt shoes
kate spade
cheap jordans
yeezy boost 350
kate spade handbags
pandora charms
cheap jordans free shipping
polo ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
air jordans
air max 2018
birkenstocks
superdry uk
nfl jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
ralph lauren outlet
cheap uggs
christian louboutin
nike shoes
cheap uggs
michael kors outlet store
ultra boost
pandora jewelry
beats by dr dre
ray ban sunglasses
pandora
mulberry bags
coach outlet store
birkenstock sandals
ugg outlet
coach outlet
coach outlet
ugg boots
michael kors outlet online
pandora jewelry outlet
coach factory outlet
louboutin shoes
yeezy 350 boost
christian louboutin outlet
timberland outlet
canada goose sale
adidas superstar
adidas nmd
ugg boots
coach outlet
mulberry handbags
nike outlet online
ugg outlet
red bottoms
polo ralph lauren
cheap ugg boots
burberry sale
michael kors handbags
toms outlet
coach outlet store
pandora charms uk
mlb jerseys cheap
ralph lauren outlet
north face outlet online
pandora jewelry
valentino shoes outlet
moncler outlet
canada goose outlet
adidas outlet
cheap ray ban sunglasses
toms shoes
coach outlet
ugg boots on sale
coach factory outlet
michael kors uk
michael kors canada
hermes handbags
birkenstocks
ugg outlet
nike shoes
coach outlet online
moncler outlet
michael kors outlet
rayban
ugg boots
adidas shoes
coach outlet
gucci outlet
coach canada
coach outlet store online clearances
ugg sandals
fitflops
nmd adidas
coach outlet store
coach factory outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
coach outlet
christian louboutin outlet
canada goose
hermes birkin
michael kors canada
coach handbags
adidas yeezy
burberry outlet canada
coach outlet
ugg outlet
adidas shoes
ugg outlet store
ugg boots for women
birkenstock sandals
adidas nmd
ugg boots
red bottoms shoes
doudoune moncler
oakley sunglasses
adidas yeezy
ugg ustralia
cheap mlb jerseys
nike air max
yeezy boost
nike outlet
burberry sale
ray ban sunglasses
canada goose
ugg outlet
ugg sale
cheap jordans
fitflops sale
uggs on sale
nmd adidas
ralph lauren outlet
cheap ugg boots
moncler outlet
birkenstock outlet
louis vuitton factory outlet
adidas yeezy boost
ray ban sunglasses discount
canada goose sale
ugg ustralia
ralph lauren sale clearance
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
michael kors handbags
longchamp outlet
ugg boots
cheap jordans
north face outlet
ralph lauren uk
pandora charms
mulberry outlet
coach outlet
pandora charms sale clearance
ugg sandals
coach outlet
moncler jackets outlet
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
coach bags
birkenstock sandals
adidas nmd
coach factory outlet online
kate spade bags
canada goose sale
polo ralph lauren outlet online
moncler jackets
red bottom shoes
pandora charms
nike shoes for men
yeezy boost
ralph lauren outlet online
pandora uk
canada goose jackets
pandora charms
coach canada
yeezy boost 350
longchamp handbags
oakley sunglasses
jordan retro
adidas shoes
helinlin 2017.9.4
dsfd3w
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Monday's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Monday ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
clibin009
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 06 October 2017
ตอบ: 13
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 06 October 2017 เวลา 08:49 | IP อ้างถึงข้อความของ clibin009

clb1006
ralph lauren sale
canada goose
coach factory outlet online
ugg shoes
christian louboutin sale
louis vuitton outlet online
michael kors outlet store
coach outlet online
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
red bottom
cheap uggs
coach outlet online
ray ban sunglasses cheap
michael kors outlet online
adidas outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet online
adidas yeezy shoes
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
ugg boots
birkenstock outlet
ralph lauren sale clearance uk
nike outlet online
coach outlet online
coach outlet online
michael kors outlet online
hermes handbags
bottes ugg
ralph lauren outlet
ugg sale
ugg boots
pandora charms outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
adidas nmd r1
mlb jerseys
toms
michael kors outlet store
polo ralph lauren outlet
adidas sneakers
coach outlet online
ugg boots
polo ralph lauren outlet
cheap air jordans
canada goose outlet
ray ban glasses
ray ban sunglasses discount
ugg boots on sale
michael kors
christian louboutin shoes
mlb jerseys whgolesale
polo ralph lauren outlet
pandora charms
michael kors uk
canada goose sale
coach outlet store online clearance
toms
nmd adidas
mulberry uk
canada goose sale
coach outlet store online
pandora charms
coach factory outlet online
harden shoes
coach handbags outlet
ralph lauren sale
coach outlet online
louis vuitton factory outlet
pandora outlet
pandora jewelry outlet
uggs outlet
michael kors bags
coach factory outlet
cheap ugg boots
michael kors bags
uggs
canada goose parka
ugg outlet online
tory burch outlet online
moncler uk
uggs outlet
cheap ugg sale
moncler pas cher
cheap oakley sunglasses
ugg outlet online
christian louboutin shoes
pandora jewelry
ralph lauren outlet
mlb jerseys
canada goose jackets
louboutin outlet
cheap nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet store
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy boost
fred perry shirts
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
adidas nmd runner
pandora charms outlet
canada goose jackets
discount oakley sunglasses
harden vol 1
kate spade outlet online
adidas store
coach factory outlet online
kate spade outlet
moncler jackets
michael kors outlet clearance
air max
pandora charms
cheap air jordans
hermens
coach outlet online
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
canada goose coats
burberry outlet online
michael kors outlet canada
michael kors outlet store
pandora charms sale clearance
yeezy boost
ralph lauren
ugg outlet online
hermes bags
moncler outlet online
burberry outlet
north face jackets
canada goose jackets
michael kors outlet store
cheap ugg boots
cheap nfl jerseys wholesale
ralph lauren uk
birkin handbags
ugg outlet
uggs outlet
caterpillar boots
ralph lauren sale
nike huarache shoes
ray ban sunglasses outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses sale
coach purses
cheap jordan shoes
coach outlet online
ugg outlet
canada goose coats
michael kors outlet online
yeezy shoes
hermes bag
pandora charms sale
cheap ugg boots
ugg boots outlet
coach outlet online
canada goose jacket
moncler jackets
ugg boots sale
uggs outlet
cheap jordans for sale
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
pandora
nike outlet store online
ugg boots outlet
pandora jewelry store
louis vuitton handbags
uggs clearance
uggs outlet
ralph lauren
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
ralph lauren outlet online
ugg boots outlet
nfl jerseys
birkenstock uk
adidas superstars
michael kors
longchamp
uggs outlet
kate spade outlet online
ralph lauren outlet
kate spade outlet online
mulberry handbags
yeezy boost 350
coach outlet
uggs outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
tory burch shoes
yeezy shoes
uggs outlet
canada goose
canada goose sale
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
ugg canada
burberry outlet online
coach factory outlet online
toms outlet
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
louboutin outlet
ugg boots
mbt
moncler outlet online
ugg on sale
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
ugg sale
christian louboutin shoes
nike outlet store
yeezy boost 350
uggs outlet
toms
cheap ugg boots
ferragamo outlet
coach factory outlet
kate spade outlet
coach outlet store
ugg uk
yeezy shoes
adidas ultra boost
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
ferragamo shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet store
ugg boots
ray bans
coach factory outlet online
timberland outlet store
longchamp bags
nike outlet store
fitflops sale clearance
discount ray ban sunglasses
ugg slippers
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet online
ugg outlet
polo ralph lauren outlet online
kate spade handbags
the north face outlet
michael kors
coach outlet online
moncler
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
ugg boots
coach factory outlet
coach outlet store online
canada goose coats
jerseys cheap
canada goose clothing
michael kors outlet online
north face outlet
adidas nmd r1
canada goose jackets uk
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
coach outlet online
ugg boots
coach outlet store online
coach outlet online
coach outlet store online
polo ralph lauren
ugg outlet store
pandora charms outlet
discount oakley sunglasses
longchamp sale
michael kors outlet canada
ugg boots outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors outlet online
valentino
adidas outlet store
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
retro 11
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
mbt
toms outlet
moncler jacket
adidas yeezy boost
nike sneakers
valentino outlet
fitflop sandals
nike sneakers
ugg outlet
moncler sale
coach outlet online
mulberry outlet uk
louboutin shoes
ugg boots outlet
louis vuitton outlet online
longchamps
louis vuitton factory outlet
adidas nmd r1
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
pandora jewelry
nike cortez classic
nike outlet
cheap oakley sunglasses
christian louboutin sale
timberland outlet
adidas yeezy boost 350
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren sale clearance uk
adidas superstar shoes
fred perry polo shirts
coach outlet canada
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
moncler sale
cheap jordans
gucci outlet online
toms shoes
coach outlet online
birkenstock shoes
oakley sunglasses outlet
red bottom heels
canada goose outlet
adidas nmd runner
polo ralph lauren outlet
moncler coats
ugg
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
air jordans
pandora uk
jordan shoes
canada goose jackets
mulberry
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
coach outlet store
michael kors outlet clearance
adidas outlet online
coach factory outlet online
red bottoms
superdry sale
louis vuitton outlet store
birkenstock
burberry handbags
ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach outlet online
coach factory outlet
air max
coach outlet online
coach outlet canada
coach factory outlet online
coach outlet online
ugg boots women
ugg boots
jordans
louis vuitton outlet online
tory burch outlet online
hermes outlet
ray ban glasses
air jordan retro
uggs on sale
air jordan shoes
longchamp bags
ray ban glasses
adidas outlet store
hermes bags
uggs outlet
cheap uggs
kate spade handbags
longchamp handbags
yeezy boost 350
air max shoes
polo ralph lauren
superdry outlet
clb1006
w
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู clibin009's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย clibin009 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

หากท่านต้องการร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อสนทนานี้ ท่านจำเป็นจะต้องทำการ login
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ กรุณาทำการ สมัครสมาชิกฯ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1074 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com